vše  pro  vaše  teplo

Potřebujete teplou vodu? Vytápění? Vnitřní instalace? Stačí zavolat. * * * Navrhneme řešení šité přímo vám. * * * Ušetříme vám vaše peníze. * * * Budeme se o vás pravidelně starat. * * *

 

Rozvody HENCO

Kromě běžných rozvodů plastem, mědí a ostatními materiály provádíme rozvody a dodáváme materiál a vybavení pro provádění rozvodů revoluční technologií HENCO.

Vícevrstevné - sendvičové trubky HENCO jsou určeny pro připojování radiátorů, instalace podlahového topení, rozvody topných systémů a pro rozvody pitné vody. Jsou tvořeny pěti vrstvami materiálu. Vnitřní vrstva je vyrobena z Vermet Poly-Ethylenu (VPE), extrudovaného z granulátu s vysokou hustotou (HDPE - High Density PolyEthylen). Pro homogenní soudržnost vnitřního materiálu s Al vložkou je použita speciální spojovací vrstva. Al vložka je natupo podélně svařována a síla stěny vložky je 0,4 mm. Kontrola svaru je prováděna strojově, automaticky v celé délce. Al vložku je nanesena další speciální spojovací vrstva, která zajistí homogenní spojení s vnější vrstvou z materiálu VPE.

Délkový koeficient roztažnosti je max. 0,025 mm/m.K. Koeficient tepelné vodivosti je 0,43 W/m.K. K dispozici je atestace IKP University Stuttgart pro zkoušky dle DIN 4726 a 4729 pro difúzi kyslíku a stálost vnitřního tlaku včetně českého atestu na topné rozvody a rozvody pitné vody ITC Zlín.Al vložka má odolnost na tah 80 N/mm2. Vložka zároveň zaručuje 100% těsnost proti difúzi kyslíku. Kompletní trubka je úplně elektronově síťována (vnitřní i vnější vrstva).

Systémy spojování trubek:

- šroubovací armatury z mosazi MS 58, které se skládají z převlečné matky, prstýnku a těla fitinku

- lisovací armatury z plastu s plechovým nátrubkem určeným k zamáčknutí a fixaci trubky na fitinku

- lisovací armatury VSH z MS 58, tj. fitinek a lisovací kroužek. Spoj je proveden přetažením kroužku na trubku s vloženým fitinkem lisovacími ručními kleštěmi.

Sendvičové trubky jsou vyrobeny se zvláštním ohledem na bezpečnou ohýbatelnost se zachováním těsnosti. Ohyb může být až do poloměru < 5x vnitřní průměr.

Trubky lze použít pro podlahové vytápění bez zvláštní ochrany přímo pod poslední potěr podlahové struktury. Koeficient délkové roztažnosti je v závislosti na struktuře podlahy uvažován 0,19 mm/m.K. Pokud uvažujeme max. natápěcí teplotu 50°C a teplotu vratné větve 40°, je střední teplota 45°C. Při pokojové teplotě 20°C dostáváme DT = 25°C. Z uvedených hodnot lze vypočítat délkovou roztažnost 25 x 0,19 = 4,75 mm/m.

Pro instalaci rozvodů topných systémů lze vyjít z následujících předpokladů: natápěcí teplota 90°C, vratná teplota 70°C, tj. střední teplota systému 80°C. Při uvažované teplotě místnosti 20°C dostáváme DT = 60°C. Délková roztažnost je pro koeficient délkové roztažnosti 0,025 mm/m.K rovna: 0,025 x 60 = 1,50 mm/m.

Trubky Henco jsou zajímvé nejen vlastnostmi, ale cenou, proto nás neváhejte kontaktovat s žádostí o bližší informace, kompletní katalog sortimentu Henco, nebo ceník.